BuroZuid levert inzicht.

Marktonderzoek, scherpe analyses, conceptontwikkeling en advies leidt de opdrachtgever naar een onderbouwde vastgoedkeuze.
Een keuze die past in de context van haar omgeving.
BuroZuid presenteert de inzichten altijd persoonlijk en op een visuele manier, zodat er naast inzicht, gevoel ontstaat bij het resultaat.

 

Wat = BuroZuid?

Wij analyseren, adviseren en ondersteunen.

Het succes van de ontwikkeling van een locatie, project of invulling van een bestaand gebouw is afhankelijk van de specifieke kenmerken in de omgeving.

De trends en ontwikkelingen in markt sturen daarbij de invulling. De basis ligt in een vakkundige analyse van de markt en de wensen van de klanten die zich daarin bewegen. In de huidige markt is creatief en conceptueel denken daarbij van groot belang. Uiteindelijk leidt de samenvoeging van deze elementen tot een visie op de invulling.

Dat kan BuroZuid u bieden.

Producten


De omgeving

Voor uw locatie of project brengt BuroZuid de externe omgevingsfactoren in kaart, die van invloed zijn op de toekomstige performance. Deze analyse bevat de economische en demografische ontwikkelingen, het overheidsbeleid, trendmatige ontwikkelingen, de vastgoedmarkt (gesplitst naar sectoren) en conceptuele ontwikkelingen. Hiermee verkrijgt u marktinzicht ten behoeve van uw vastgoedkeuzes.

De markt

Wat is de vraag-aanbod verhouding van een bepaald type vastgoed in een specifiek gebied? Is er nog ruimte in de markt? Welke kansen en bedreigingen krijgt u mee te maken?

De locatie

Wat is de kwaliteit van de locatie, gezien haar omgeving? Een SWOT-analyse waarmee u risico’s kunt beperken. Welke mogelijke invulling is voor deze locatie geschikt en welke risico’s zijn hierbij te benoemen?

Het project

Past het project in haar omgeving? Welke doelgroep wordt aangesproken en sluit het projectontwerp hierbij aan? Een SWOT-analyse waarmee u het project kunt evalueren en eventuele aanpassingen kunt initiëren. Van waar is concurrentie te verwachten? Welke prijs is marktconform?

De positionering

Uw complex heeft het moeilijk in de markt. Wat zijn de sterke en zwakke punten en waar liggen kansen en bedreigingen? Waar liggen de verbeterpunten? Op welke wijze kan het complex gepositioneerd worden, zodat het beter aansluiting vindt bij de potentiële doelgroep?

Het concept

Welke conceptuele invulling is er denkbaar voor een bouwproject of een leegstaand complex? Welke marktontwikkelingen en trends zijn van belang? Een integrale totaalvisie die aansluit bij de wensen en behoeften van de potentiële eindgebruiker(s). Onderscheidend, herkenbaar en alternatief aanwendbaar!

De klant

Op welke wijze kan het klantperspectief in kaart worden gebracht? Wat wilt u weten en hoe kunt u dat meten? Hoe kunnen resultaten worden geïnterpreteerd en vervolgens worden gebruikt in het klantproces?

Sectoren

BuroZuid is thuis in een groot aantal sectoren in de vastgoedmarkt. Expertise is opgebouwd in de markt voor woningen, kantoren, winkels, wonen & zorg en multifunctioneel gebruik.

Door de opgedane ervaring bij een particuliere belegger, institutionele belegger, ontwikkelaar en vastgoedbeheerder, spreek ik de taal en begrijp de diverse invalshoeken en belangen.

Hoe?

SAMEN!!

Marktonderzoek en analyse begint bij een duidelijke afbakening van de vraag. Een scherpe definitie van de doelstelling en focus op hetgeen er werkelijk speelt, voorkomt langdurige processen en onbruikbare resultaten.

Deze focus kan ik aanbrengen, SAMEN met u. De inzet van de opdrachtgever is dan ook van groot belang. De uitvoering van het traject dat daarop volgt is afhankelijk van de doelstelling. De producten die BuroZuid biedt, zijn los of in combinatie met elkaar toe te passen.
BuroZuid maakt voor haar advisering gebruik van bestaande bronnen en databestanden en kan deze informatie aanvullen met interviews, brainstormsessies en enquêtes.

Wie = BuroZuid?

Ingrid Hermans

Sinds 2014 ben ik BuroZuid.

Vanaf 1994 actief in de vastgoedmarkt, bij diverse gerenommeerde vastgoedbedrijven en in diverse vastgoedsectoren. Hierdoor heb ik kennis, ervaring en een netwerk opgebouwd dat ik wil inzetten om opdrachtgevers te voorzien van helder, inzichtelijk marktadvies.

Ik geloof in de kracht van de mening van de opdrachtgever. Ik zoek intensieve samenwerking om de onderzoeksdoelstelling te verduidelijken en gezamenlijk de informatiebehoefte vast te stellen. Van daaruit kan ik een inzichtelijk advies geven, dat de opdrachtgever leidt naar een onderbouwde vastgoedkeuze.

 

Timeline

ABC Vastgoedbeheer

1994

Grouwels vastgoed

1998

Waar = BuroZuid?

© BuroZuid